Danselåvens kontonummer og organisasjonsnummer

Kontonummer: 1503.10.54890 - dette kan du bruke ved betaling av kursavgift m.m.

Organisasjonsnummer: 997 166 701