Kursinfo og vanlig stilte spørsmål......

Høstsemesteret varer ut november og vårsemesteret varer ut april måned. 
Zumbakursene i Maura har tidligere oppstart enn andre kurs - se nærmere info på zumbasiden evt forsiden.
Kursene går fortløpende hver uke, men vi følger skolens ferier og har fri i høstferien, vinterferien og påskeferien. Kursene avsluttes med flotte ball i slutten av april og slutten av november/starten på desember.


Alle aldersbestemmelser og nivåer er regulerbare. Er du usikker på hvilket kurs som passer best? Ta kontakt så finner vi det ut - evt. kom og prøv!


Prisene våre gjelder for hele kurs inkl. ball for elevene. Foresatte/gjester betaler inngangbillett for ball.
Dette gjelder også foresatte som er med på knøttepartiet, da kun barnet er elev og betaler kursavgift.
Betaling av kursavgift skjer kontant ved oppmøte 1. gang eller ved å betale til Danselåvens konto 1503.10.54890 (DnB) innen 3 dager etter kursstart. Det er mulig å
lage andre avtaler, men dette må avtales spesielt ved henvendelse til Bente.


Alle som ber om dette kan få en gratis prøvetime. Velger man å fortsette etter dette regnes kurset som bindende, og man forplikter seg til å betale kursavgift. Innbetalt kursavgift refunderes ikke selv om man senere i kurset velger å ikke gjennomføre. (Bente kan etter avtale eller i spesielle tilfeller gjøre unntak her).


Du kan melde deg på kurs her på nettsiden ved å gå inn på kontakt og skrive inn hvilket kurs det gjelder, navn på elev (og foresatt) + et mobilnr. som vi kan nå dere på. Du kan også melde deg på pr. sms/telefon 976 02 523 eller ved å sende en e-post til  danselaaven@hotmail.com
I tillegg går det fint an å melde seg på ved å møte opp på kurset, men da kan vi ikke garantere ledig plass😀.


For andre spørsmål m.m. - ta gjerne kontakt!